De Generaties Prast, van Schagen, Voortman & van den Berk
en aangetrouwde familie's.

Welkom op de genealogische site van Hans en Thea Prast-Voortman.

De data-base bevat de uitgebreide gegevens over generaties Prast/van Schagen ,
Voortman/van den Berk en de aangetrouwde families.

Onze genealogische speurzin werd ca in 1984 gestart door nieuwsgierigheid naar
de familie achtergronden van Voortman en in ca 2007 met de familie Prast.
De familie Voortman komt uit 's Gravenhage - Loosduinen en Delft.
De familie Prast komt uit Amsterdam, Harmelen en Alpen (Duitsland).
Genealogie is net een virus.
De drang om verder te zoeken en naar meer wordt steeds groter.
Ook zoeken wij naar foto's, geboorte, huwelijksakte en ander materiaal.

De generatie Voortman.

Onze laatste gegevens over onze familieVoortman komen uit het kerkarchief van Delft.
Op 29 oktober 1673 trouwt He(ij)ndrick Jansz Voortman(s) (Foortman) met Raechel Bucquet.
Uit dat huwelijk worden twaalf kinderen geboren.
Op 1 April 1681 te Delft wordt de vijfde telg gedoopt, die de naam Catharina krijgt.
Catharina Voortman, ongehuwd, raakt zwanger en baart in de maand augustus 1707 te
Loosduinen een zoon, waarvan de naam van de vader onbekend is.
Deze zoon wordt op 18 augustus 1707 te Loosduinen gedoopt en krijgt de naam Johannes (Jan) Voortman.
Uit een verklaring die Catharina op 8 december 1707 aflegt ten overstaande van notaris Couckebacker in ’s-Gravenhage,
ter voorbereiding van een "cas matrimonieel", valt af te leiden dat ene Jan van der Valk de vermoedelijke vader is.
Processtukken zijn verder niet boven water gekomen, dus mogelijk is de zaak geschikt.
Catharina Voortman is zwanger en misschien heeft Jan van der Valk haar beloofd te zullen trouwen, wat echter niet is gebeurd.
Een klein jaar later trouwt Catharina Voortman met de wedunaar Frank Pieterse Noordervliet.
Johannes (Jan) blijft de achternaam Voorman behouden.
Johannes (Jan) Voortman wordt de nieuwe stamvader van onze tak van Voortman.

De generatie Prast.

De familie van vader komt uit Amsterdam, dus daar in het archief zoeken.
Daar kom je veel Prast(en) tegen, maar wie is wie. De ooms en tantes ken je
alleen bij de voornaam.
Uit nieuwschierigheid kijk je in het DTB-archief, zo van wanneer kom ik de eerste Prast tegen.
In het Doopboek staat dat Everdt de zoon van Hendrick Prast op 17 april 1633 gedoopt wordt
in de Lutherse Kerk. Bron: Amsterdams archief DTB 140 p 60.
We komen in contact met de dochter van Leonard Prast.
Leonard Prast uit Amsterdam heeft omstreeks 1952 de gegevens verzameld, die de basis is van de stamboom Prast.
Deze gegevens hebben wij gedigitaliseerd en uitgebreid.

We starten met de stamboom Prast die verzameld zijn door Leonard Prast.
Citaat uit een brief van Leonard Prast:
  
Amsterdam, October 1952.
Geachte naamgenoten,
 
Vele van U heb ik in de loop van het jaar bezocht om inlichtingen te vragen over uw naaste familie en
andere draagsters en dragers van de naam Prast, die U wel eens had horen noemen.
Mede dank zij de medewerking, die ik toen overal heb ontvangen ben ik nu in staat U in te lichten over
het tot nu toe verkregen resutaat, waarvoor verschillende van U belangstelling hebben getoond………
 
Stamvader van alle Prast'en, die ik in het verleden of heden heb gevonden, is dus Willem Prast.
Deze Willem werd omstreeks 1752 te Alpen bij Wezel, dus in Duitsland betrekkelijk
dicht bij de Nederlands/Duitse grens, geboren.
Hij vestigde zich in Nederland en moet in Kamerik (bij Woerden) hebben gewoond.
Op 7-12-1781 trouwde hij te Harmelen met Aagje Versteeg, die daar woonde.
Zoals toen de regel was vestigde het jonge echtpaar zich in de woonplaats van de bruid, dus Harmelen,
waar het blijkbaar altijd is blijven wonen.
Willem en Aagje kregen 9 kinderen, waarvan één voor de voortzetting van het geslacht van bijzonder
belang werd, nl. Jan, geboren op 5-06-1785.
Deze Jan, die evenals zijn vader Willem smid van beroep was. ………
Einde citaat.

Nu weten we dat zijn vader Johann Prast gehuwd was met Anna Steegmanns en het gezin uit
minimaal vier kinderen bestond. Deze gegevens komen uit het D.T.B-archief van Brühl te Duitsland

In het zelfde archief van Brühl te Duitsland, komen wij tot onze grote verbazing een "koppeling" van
de namen Prast en Voortman tegen.
Op 7 september 1757 is ene Wilhelm Voortmann getuige bij de doop van Gerhard Prast
de zoon van Jan (Johan) Prast en Anna Steegmanns.
Maar Wilhelm Voortmann heeft tot nu toe nog niets te maken met de familielijn Voortman uit Delft.

Bij onze speurtochten van ons voorgeslacht, kom je altijd situaties tegen die niet of nauwelijks te ontcijferen zijn.
Zeker vroeger werden de namen vaak geschreven zoals het uitgesproken cq verstaan werd.
De namen van de zelfde persoon op verschillende manieren zijn opgeschreven, zoals Voortman, Foortman en Voortmans.
En bij Prast is het nog erger, zoals Prast, Praest, Praast en zelfs Prost. Dan wordt zoeken echt graven.
Wij staan open voor elke verbetering, aanvulling en bij de levende personen voor verwijdering van die gegevens.
Heeft U nog bruikbaar materiaal, dan zijn wij altijd bereidt om deze op te nemen in de data-base van de site.
Ons contactadres vindt je op onze site. Na aanmelding bent U van hartewelkom.

                     Thea & HansNieuwsgierig?
Klik op ons logo
Deze pagina is automatisch gegenereerd door Plesk, de vormgeving is van Thea & Hans